mars 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Kjønnsperspektiver gir fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice til Kilden. Rice er professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).  4. og 5. juni i år arrangerer […]

– Basisbevilgningen er rettferdig

De gamle universitetene er ikke urettmessig godt finansierte, mener universitetsrektor Ole Petter Ottersen. Det mangler fortsatt klare kriterier for finansiering, innvender høyskoledirektør Ann Elisabeth Wedø.

Myten om de rike universitetene

Finansieringen av universitetene er stort sett gjennomsiktig, hevder UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Han avviser at de gamle universitetene har «en skjult milliardstøtte».

Nytt finansieringssystem kommer flatpakket

Mye vil fortsatt være uavklart når regjeringen presenterer sine forslag til ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler.

Anker ikke dom om forskningsjuks

- Det er ikke i forskningsmiljøets interesse å anke denne dommen, sier utvalgsleder.

Endelig fast jobb

Etter årevis som midlertidig ansatt, fikk Victoria Tevlina fast jobb ved Universitetet i Tromsø. - Hun har vært i en umenneskelig situasjon, sier tillitsvalgt.

Vil ikke bruke tvang for å slå sammen universiteter og høyskoler

Høyskoler som har motsatt seg sammenslåinger får være i fred, så lenge de oppfyller nye kvalitetskrav.

Innfører kjønnspoeng for menn

Med økende kvinneandel blant studentene, kan det bli behov for mannspoeng ved flere studier.

Ni av ti forskingskroner er statlege

Utgiftene til forsking og utvikling (FoU) ved norske universitet, høgskular og universitetssjukehus utgjorde totalt 16 milliardar kroner i 2013, ifølgje forskingsinstituttet Nifu. Korrigert for løns- og prisstiging gjev dette ein realvekst på knappe tre prosent frå 2012 til 2013. Offentlege kjelder finansierte nesten 89 prosent av FoU-utgiftene. Instituttsektoren opplevde på si side ein realnedgang på […]

Arkiv