april 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Grønt lys for Riksarkivaren

I går gav Stortinget klarsignal til Riksarkivaren om å halde fram med omorganiseringa av Arkivverket.

– Komplekst å arbeide med mangfald

Ein mogleg måte institusjonane kan handtere mangfaldsarbeid på, er å bruke verktøy som hjelper dei til å tenkje kritisk om eigne avgjerder.

Kunnskapsdepartementet fordeler fusjonsmidlar

Dei fire institusjonane som fusjonerte frå 1. januar i år, får no 110 millionar kroner på deling for å gjennomføre fusjonane.

Innvandrarar vil ha likebehandling

Innvandrarar i akademia vil helst ikkje bli sett på som innvandrarar. Det er eit dilemma for mangfaldsarbeidet ved institusjonane.

– Lønsoppgjeret må verdsetje utdanning

Tysdag starta lønsforhandlingane i staten. Forskerforbundets leiar Petter Aaslestad er forhandlingsleiar for Unio stat.

Arkiv er politikk

Framlegget til omorganisering av Arkivverket kjem til feil tid. Det føreskriv feil medisin til feil pasient.

Løft for samfunnet – 4/2016

Forskarane skal løyse dei store samfunnsutfordringane, som eldrebølgja. Då trengst ein annan forskingspolitikk.

Stenger for ph.d.-søknader frå musea

Pågangen frå museum som søkjer offentleg sektor-ph.d. er no så stor at Forskingsrådet ikkje tek imot fleire søknader.

To grøfter å falle i

«Fagidioti» er like uheldig for ein lærar som mangel på fagkunnskap.

Arkiv