juni 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Forskningsetikkens ti bud

Forskningsetikken kan ikke gjemmes bort i lange dokumenter som få leser og færre husker. Fram for tabloidisering av forskningsetikken!

John-Arne Røttingen blir ny direktør i Forskningsrådet

Går fra direktørjobb i Folkehelseinstituttet til ansvaret for 8,5 milliarder forskningskroner.

Tilrår open tilgang

Offentleg finansiert forsking skal som førsteval bli publisert i opne tidsskrift. Det meiner arbeidsgruppa som foreslår nasjonale retningsliner for open tilgang til forsking.

– Høyskolen selv skyld i nedleggelse

Ansatte frykter nedleggelse av film- og fjernsynsvitenskap på Høgskolen i Lillehammer. – Høyskolen er selv skyld i studentfallet, sier førsteamanuensis Audun Engelstad.

Kom deg unna i tide!

Svært god og normativ bok om ulike former for makt maktbruk i arbeidslivet.

En funkishelt

En rikt illustrert og svært detaljert bok om norsk kultur- og arkitekturhistorie, med funksjonalisten og kjendisarkitekten Lars Backer som nav.

En skolepionér

Skolepolitisk strateg i grundig, men lite levende portrett.

– Større lønnsøkning ved lokale oppgjør

Høytlønnede akademikere i staten kan tape lønnsmessig på årets tariffoppgjør, mener professor Kalle Moene. Men den langsiktige gevinsten kan være viktigere.

Sin eigen sjef

Ikkje alle forskarar er tilsette ved ein forskingsinstitusjon. Dei uavhengige forskarane slepp sjefar og publiseringspress, men unngår ikkje pengejaget.

Arkiv