desember 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Nord universitet må heve kvaliteten

Nord universitet får tid på seg fram til 2018 for å vise at dei kan oppfylle Kunnskapsdepartementet sine krav til universitetsstatus.

Demokratidebatt på styremøte

NTNU-styret avviste forslaget om å opne for å erstatte fakultetsstyra med rådgjevande fakultetsråd.

Veit meir om mangfald

Manglande statistikk har gjort det vanskeleg å arbeide med mangfald i UH-sektoren. Det skal det no bli ei endring på.

Utfordrende om forbruk

Men hvordan skape større engasjement for jordklodens viktigste sak?

Selvmord i litteratur og virkelighet

Skjønnlitteraturens kraft svekkes når den her legges på terapibenken.

Nasjonalmuseet får ny styreleder

Linda Bernander Silseth vil skape det beste museet i Europa.

Frykter kutt i kjerneaktiviteten

Budsjettforliket legger opp til enkelte øremerkede satsinger i sektoren, på bekostning av grunnbevilgningene.

Løsninger for museumsforskning i klemme

Løsningen for å styrke forskningen ved norske museer er ikke å redusere kvalitetskrav.

Yrkene som holder maskineriet i gang

Administrasjonen er ikke rusk i maskineriet, men en nødvendig tilrettelegger for god forskning og utdanning.

Arkiv