Forskerforum

oktober 2018

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

«Hver gang ytre høyre samlet seg i byen for en ny demonstrasjon, sendte vi elevene hjem og stengte skolen»

«Hvis du er nøytral i situasjoner hvor det er urettferdighet, har du valgt overgriperens side», sa Desmond Tutu en gang. Få steder er det tydeligere enn her i Chemnitz.

Forskning er et av områdene der det nordiske samarbeidet fungerer best

Det finnes forskning som bare kan utføres gjennom nordisk samarbeid. Slikt satser Nordforsk på, skriver direktør Arne Flåøyen.

marit reitan Foto Elin Iversen NTNU

– Profesjonsetikk og faglig frihet kan være tett sammenknyttet hos den enkelte

NTNU-forsker Øyvind Eikrem mener profesjonsetikken står i veien for vitenskapelighet. Dekan Marit Reitan forsvarer at de to normsettene kan kombineres.

– Jeg er ikke med i en popularitetskonkurranse

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ble kalt inn på teppet etter et intervju med Resett. – En liten kommentar, og så havnet jeg i en nasjonal meningstsunami, sier han.

Røkke skal bruke 4,2 milliarder på verdens største havforskningsskip

Forskningsskipet Rev Ocean er under bygging i Romania. Forskere skal kunne bruke det gratis.

Da åpent kontorlandskap ble innført, begynte folk å snakke mindre sammen

Selv om veggene mellom dem forsvant, begynte folk å sende hverandre epost i stedet for å snakke sammen.

Vikingskipene har begynt å sprekke opp

– Revnene er begynnelsen på noe som bare blir verre og verre, sier Jan Bill ved Vikingskiphuset på Bygdøy. Manglende penger til sikring har alt fått uopprettelige følger for vikingskipene.

Forskerforbundet ber om 100 millioner mer til forskning

Politikerne i Stortingets utdannings- og forskningskomite fikk mange ønsker om mer penger til forskning i statsbudsjettet.

Forskning i tjenesteytende næringer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Næringslivet forsker mer

Foreløpige tall viser at næringslivet utførte forskning og utvikling for om lag 32,6 milliarder kroner i fjor.

Arkiv