Forskerforum

mars 2021

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Museumsmeldingen: – Vi trenger et løft for hele den norske kystkulturen

Fredag la regjeringen fram museumsmeldingen. Der lover de midler til visuell kunst, bygningsvern og kystkultur. I tillegg overføres Forsvarets museer til Kulturdepartementet.

Rektor Rice: – Krav om to sensorer er mistillit til vitenskapelig ansatte

Curt Rice håper Stortinget forkaster ett av forslagene til endring i universitets- og høyskoleloven.

Ny kostnadssprekk på Ås

På grunn av korona foreslår regjeringen å bruke 175 millioner kroner mer på samlokaliseringsprosjektet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet ved Campus Ås.

Forslag til ny UH-lov: Krav om to sensorer, men vil ikke innføre ny karakterskala

I dag legger regjeringen frem forslag til ny universitets- og høyskolelov. Her er noen hovedpunkter.

Museumsmeldinga: – Eit gjennomslag for meir forsking, meiner professor Brita Brenna

Kulturdepartementet vil opprette eit titals stipendiatstillingar til museumsforsking og ei ny søknadsbasert finansieringsordning for samarbeidsprosjekt med UH-sektoren.

Henrik Asheim. Foto: Johanne Landsverk

Ekspertutvalg skal se på akademisk frihet i Norge

Regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal utrede lovreguleringen av akademisk frihet og ansvar.

Margareth Hagen er ny rektor ved Universitetet i Bergen

Team Hagen er valgvinner ved Universitetet i Bergen og skal lede universitetet de neste fire årene.

Guro Elisabeth Lind (Jørgen Svarstad)

Universitetsansattes lønn økte med 1,7 prosent i fjor

De universitetsansatte holdt seg til rammen fra lønnsoppgjøret, viser de siste tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

Student som leser på sengen

Aldri før har det vært flere studenter i Norge. Særlig én aldersgruppe står for økningen.

På ti år har det blitt over 65.000 flere studenter, viser nye tall fra SSB.

Arkiv