68 KhiO-ansatte med krass kritikk: «Betydelige strukturelle problemer på skolen»
Annonse

68 KhiO-ansatte med krass kritikk: «Betydelige strukturelle problemer på skolen»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 3. desember 2020

I et brev skriver 68 ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo at høyskolen er for dårlig organisert. De mener blant annet at administrasjonen sentralt tar for få faglige hensyn.

Nok en gang kommer det kritikk mot ledelsen ved Kungsthøgskolen i Oslo. Men denne gangen handler det ikke om strukturell rasisme, identitetspolitikk eller metoo.

Nå er det ansatte som er misfornøyde med måten KhiO er organisert på. De føler seg blant annet overkjørt av administrasjonen i faglige spørsmål.

Annonse

I et brev signert 68 faglig ansatte ved KhiO, som blir behandlet på førstkommende styremøte, står det:

«Vi mener det er betydelige pågående strukturelle problemer på skolen og ved måten den er organisert på».

De skriver at forholdet mellom avdelingene og den sentrale administrasjonen ikke fungerer («is unworkable».)

Videre hevder de at avgjørelsene som tas sentralt er for frakoblet de faglige prioriteringene.

Det var Khrono som først skrev om denne saken.

I brevet lister de ansatte opp:

  • For mange administrative avgjørelser for faglige spørsmål.
  • For lite sentralisert administrativ støtte til for eksempel kunstnerisk forskning, HR, rekruttering av studenter, Covid-19 og digitalisering.
  • For lite sentralisert administrativ tilstedeværelse på avdelingene. Dette forhindrer dem i å bli kjent med ansatte, studenter og pensum – og dermed også fra å ta informerte beslutninger.
  • Uklare arbeidsoppgaver og stor administrativ arbeidsbelastning for dekaner og ledere for fag.
  • Kunstig, usammenhengende og ikke-fungerende deling mellom fagansatte og tekniske ansatte under workshops.
  • Mangel på langsiktig planlegging fra sentralisert administrasjon, som hindrer avdelingene som jobber for å levere pedagogisk.
  • Mangel på formaliserte møteplasser og muligheter for å engasjere seg i tverrfaglige og demokratiske beslutninger ved Kunsthøgskolen.

De ansatte ber om at to ting gjøres:

  • At det tas initiativ til en gjennomgang, av både interne og eksterne, som skal se på alternative organisasjonsmodeller fra andre internasjonale og tverrfaglige kunstskoler
  • Å rekruttere en ny direktør som skal jobbe tett med rektor for å iverksette markante og strukturelle endringer, som skal prioritere det pedagogiske framfor å opprettholde status quo med en sentralisert administrasjon som ikke fungerer.

Direktør: – Alvorlig

Annemarie Bechmann Hansen sluttet som direktør i november.

Fungerende direktør På Stephensen skriver i styrepapirene:

«Det er alvorlig at flere fremtredende faglig ansatte uttrykker så stor misnøye med støtten fra FA (fellesadministrasjonen journ. anm.). De utfordringene som beskrives i brevet, er store og komplekse, og forslagene til løsning er omfattende».

Og videre:

«For å komme noe av kritikken i møte, kunne man se for seg at vi startet evalueringsprosessen tidligere. Det vil administrasjonen ikke tilrå, all den tid KHiO står foran mange og krevende prosesser første halvår 2021.»

Han nevner Nokut-tilsyn, arbeidsmiljøundersøkelse og studentundersøkelse med oppfølging, valg av rektor og prorektor og tilsetting av ny direktør.

Les også: