– 75 prosent av institutta vil forsvinne

Forskingsrådet vil auke kravet til publiseringpoeng ved institutta. Dette kan få store konsekvensar.