Å fjerne dosentløpet rammer kvinner i lærerutdanningene

I samme sekund som jeg hørte at det skulle etableres et utvalg for å vurdere stillingsstrukturen i akademia, visste jeg hva resultatet ville bli.