«Å søke prosjekter i Forskningsrådet har utviklet seg til en blanding av gjettelek og bingo»

Vi har kommet i en situasjon hvor det å søke Forskningsrådet om penger driver store deler av forskningsmiljøene i landet til vanvidd.