– Å studere filosofi var ikke noe jeg ble oppfordret til. Tvert om ble jeg flere ganger bedt om å endre karrierevei.

Få av landets forskere er etterkommere av innvandrere.
– Jeg tror kanskje ikke forskeryrket har nok status, sier førsteamanuensis Feroz Mehmood Shah.