advarer-mot-feil-finansiering-av-undervisning-og-forskning

Fakta

 

 • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
 • Skal kvalifisere til toppstilling
 • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
 • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Forventningene til belønningsbasert finansiering er ofte for høye, konkluderer en rapport fra den europeiske sammenslutningen av universiteter, EUA.

Rapporten peker på at kvaliteten på undervisning og forskning kan falle som følge av insentivfinansiering. Hvis institusjonene belønnes for å øke gjennomføringshastigheten for studenter og øke publiseringstallet, kan det bidra til at standarden senkes for å nå målene.

– Denne typen finansiering er ingen trylleformel. Politikerne må tenke helhetlig om reformer i høyere utdanning. Finansiering er bare ett verktøy som må kombineres med andre tiltak for å sikre bærekraften i systemet og høy kvalitet i forskning og utdanning, sier Thomas Estermann i EUA.

Rapporten peker på flere strategier som kan bidra til å minimere risikoen ved belønningsbasert finansiering – blant annet:

 • Sikre transparente finansieringssystemer.
 • Begrense andelen av finansieringen som gis gjennom insentivordninger.
 • Tilby konkurransebaserte midler som tilleggsbevilgninger, ikke ved å ta fra basisbevilgningene.
 • Ta høyde for universitetenes kostnader.
 • Ta høyde for ulike behov ved ulike typer institusjoner.
 • Understreke kvalitetskrav.
 • Sette krav om institusjonenes autonomi.