Advarer mot rask fagfellevurdering: Kan få «katastrofale konsekvenser» for pasienter og folkehelsen
LUKK
Annonse
Annonse

Advarer mot rask fagfellevurdering: Kan få «katastrofale konsekvenser» for pasienter og folkehelsen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. august 2020 kl. 10:53

Mange forskningsartikler om korona blir nå antatt allerede samme dag de blir sendt inn. Men ofte har forfatterne av disse artiklene selv verv i tidsskriftene de publiserer i.

Koronapandemien har ført til store endringer i hvordan forskere publiserer. Ikke minst har tempoet for gått betraktelig opp. Mens fagfellevurderingen av innsendte artikler gjerne har tatt flere måneder, kan det nå være unnagjort på noen dager. 

I en ny studie har forskere ved Monash University i Australia gått gjennom 12 682 covid-19-artikler i databasen Pubmed. Artikkelen er en såkalt «preprint», det betyr at den ikke er fagfellevurdert ennå.

Annonse

Forskerne fant at hele 8 prosent av artiklene hadde blitt fagfellevurdert og akseptert for publisering samme dag som forfatterne sendte dem inn, skriver Nature Index i sitt sammendrag av funnene.

Forfattere hadde verv i tidsskriftene de publiserte i

Det høye tempoet kan være en kilde til bekymring i seg selv. Men et annet funn bidrar til å forsterke dette.

Forskerne fant nemlig at for de tidsskriftene som brukte kort tid på å anta artikler, sto forfatterne ofte i potensielle interessekonflikter. De hadde ofte verv i tidsskriftene de selv publiserte i.

Forskerne undersøkte hvor vanlig det var at forfatterne enten var sjefsredaktør, assisterende redaktør eller satt i redaksjonsrådet.

De fant at det var tilfelle for hele 42,6 prosent av de raskt antatte artiklene. Ikke overraskende var tallet høyest for såkalte «editorials», altså meningsartikler.

Men også for 41,2 prosent av forskningsartiklene hadde forfatterne slike dobbeltroller.

Det viste det seg også at blant de 87 tidsskriftene som hadde antatt minst to covid-18-relaterte artikler, der vurderingsprosessen hadde tatt mindre enn én dag, var halvparten av artiklene beheftet med potensielle interessekonflikter.

Bekymret for høyt tempo og dobbeltroller

«Disse funnene gir grunn til bekymring for hvor rettferdig og gjennomsiktig prosessen er med fagfellevurdering med så kort tid for aksept», skriver forskerne i artikkelen.

De mener videre at «hurtigbehandling» av innsendte artikler bare bør gjøres når «vitenskapelig strenghet» kan opprettholdes, siden tapet av dette kan gi «katastrofale konsekvenser» pasienter og folkehelsen.

I en annen studie av covid-19-artikler innsendt fra 1. januar til 23. april, viste det seg at den mediane vurderingstiden for artiklene var seks dager. Forskerne fant også over 1000 artikler det hadde tatt mindre enn seks dager å vurdere, og i tillegg manuskripter det var uklart om hadde blitt vurdert i det hele tatt.

Les også: