Advarsel for plagiat

Av Forskerforum

Publisert 24. oktober 2014

En Oslo-forsker publiserte deler av kollegaers rapport som egen forskning.

Fakta
  • Internt prosjekt i Forskningsrådet for jevnere ressursstrøm og aktivitetsnivå.
  • Rådet vurderer utlysning og saksbehandling som i mindre grad følger programgrensene, til fordel for porteføljer av fag- og innsatsområder.

En forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått en advarsel for plagiat i en forskningsartikkel, skriver Universitas. Artikkelel ble publisert i 2012, men det var først i år at det ble oppdaget at minst to av de ni sidene var direkte avskrift av en annen rapport fra forskere ved høyskolen. Artikkelen ble klaget inn av Oddgeir Osland, leder for Senter for profesjonsstudier ved HiOA, på vegne av forskerne som ble plagiert.

– Det var så mye av artikkelen som var direkte oversatt – altså avskrift uten sitering – at jeg mente artikkelen burde trekkes, sier Osland til Universitas.

Får fortsette

Forskeren fikk deretter en skriftlig advarsel om at ytterligere brudd på forskningsetiske prinsipper kan få konsekvenser for forskerens stilling.

– Dette er langt over grensen. Det er ikke bare snakk om én setning her og én setning der, men mye tekst som er direkte oversatt, sier dekan Knut Patrick Hanevik ved fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Hanevik mener det er forsvarlig at forskeren kan fortsette i sin stilling. Forskeren vil nå bli gitt tydelig opplæring i siteringsregler, men Hanevik tror det vil bli ekstremt vanskelig for personen å gjenvinne troverdigheten som forsker, og beskriver saken som en ekstrem belastning for forskeren.

Fornøyd med utfallet

For høyskolen kan saken også være en belastning, men Hanevik tror ikke denne enkeltsaken vil gjøre noe utslag.

– Vi vil ta dette tydelig opp blant våre ansatte. Enkeltstående tilfeller som denne saken finner man på de fleste institusjoner over tid. Men det er svært viktig for oss å motarbeide at brudd på forskningsetikk skjer igjen, sier han til Universitas.

Forskeren som har fått advarselen har valgt å trekke artikkelen. Han har ikke svart på Universitas' henvendelser. Oddgeir Osland sier at forfatterne av den opprinnelige rapporten er fornøyd med utfallet.

– Jeg har hatt kontakt med forfatterne av rapporten det er oversatt fra. De er tilfredse med at artikkelen er slettet og at saken nå er avsluttet, sier han.