Agronom skal lede forskere

Av Forskerforum

Publisert 28. august 2013

agronom-skal-lede-forskere


Harald A. Lein. Foto: Norsk senter for bygdeforskning

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Harald A. Lein blir ny direktør ved Norsk senter for bygdeforskning fra 1. oktober.

Han er sivilagronom og kommer fra lederjobber i Gjensidige, SpareBank 1 SMN og Nord-Trøndelag E-verk.

– Jeg har fulgt med Bygdeforskning fra sidelinjen i flere år, og ser fram til å kunne arbeide for å videreutvikle et dyktig forskningsmiljø. Senteret er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier Lein.

Nåværende direktør, Egil Petter Stræte, går tilbake til en forskerstilling ved senteret.