ahus-satser-p--pengejakt

Ahus på Lørenskog satser på å hente inn eksterne forskningsmidler.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

For andre år på rad har Akershus universitetssykehus høyest innvilgelsesprosent på forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst, ifølge Romerikes Blad.

– Vi har jobbet systematisk med å få forskere til å forstå at vi er helt avhengige av eksterne midler for virkelig å få fart i forskningen. Når man får slike midler, er forskningen på sett og vis fredet i tre år – uavhengig av sykehusets egne budsjetter og eventuelle budsjettkutt, sier forskningssjef ved Ahus, Hilde Lurås.

27 prosent av søknadene ble innvilget.