Fagforbundet Akademikerne er bekymret for kvaliteten på det stadig økende antallet masterutdanninger i Norge og vil ha mange av dem nedlagt, skriver Khrono. 
Antall masterutdanninger i Norge har økt med 291 (44 prosent) på 10 år og aller flest nye mastere er det kommet blant de humanistiske og estetiske fag, lærerutdanning og pedagogikk, samt helsefag, ifølge nettavisen.

Samtidig viser en ny rapport som NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har laget på oppdrag fra Akademikerne, at kvaliteten på programmene er svært varierende.

— Vi er bekymret for kvaliteten på utdanningene, sier Sollien, som anbefaler å kutte ned på masterprogrammer som ikke kan tilby utdanning av tilstrekkelig høy kvalitet, sier Akademikernes leder Kari Sollien til Khrono.