Akademisk frihet bør grunnlovsfestes

Akademisk frihet er så viktig at lovbeskyttelsen i Norge bør styrkes og helst tas inn i Grunnloven, mener Hans Morten Haugen.