Akademisk opprop for SV-statsråd

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. august 2013

Bård Vegar Solhjell står i fare for å miste plassen som stortingspolitiker. Det har fått akademikere og kulturpersoner til å ta affære.

akademisk-opprop-for-sv-statsr-d


Bård Vegar Solhjell tok selv initiativ til akademiker- og kulturpersonaksjonen.

Fakta
  • Bolognaerklæringen ble undertegnet i 1999 av 29 av Europas utdanningsministre
  • formålet var å gjøre europeisk høyere utdanning mer konkurransedyktig, sammenlignbar og attraktiv
  • fortsetter nå gjennom European Higher Education Area

Kilde: Europakommisjonen

I et opprop har noen av landets fremste akademikere og kulturpersoner tatt til orde for å redde Bård Vegar Solhjells plass som stortingsrepresentant. Miljøvernministeren er førstekandidat på lista til Akershus SV, men etter siste tids meningsmålinger er det en fare for at han ikke kommer inn på Stortinget.

Professor Nils Butenschøn, forfatter Kjartan Fløgstad, professor Bernt Hagtvet, forsker Cathrine Holst, forfatter Roy Jacobsen, og påtroppende fylkesmann i Buskerud Helen Bjørnøy er blant personene som har signert oppropet.

– Kunnskapsbasert og radikal

Ifølge oppropet er Solhjell «en av landets mest spennende politikere»:

«Noen få stemmer kan avgjøre om SVs Bård Vegar Solhjell kommer på Stortinget fra Akershus eller ikke. Åtte år med rødgrønn regjering har vært bra for Norge. Vi er bekymret for utviklingen under en eventuell ny regjering dominert av Høyre og FRP. Uansett resultat av valget blir det viktig å sikre at radikale politikere med erfaring og gjennomføringsevne får plass i et nytt storting. Bård Vegar Solhjell har som representant for Akershus og som statsråd vist seg som en troverdig og kunnskapssøkende politiker. Hans innsats for kollektivtrafikk, miljøvern og utdanning er sterk. Hans evne til å tenke nytt og til å reise prinsipielle debatter er viktig for utviklingen av en ny kunnskapsbasert, radikal politikk. Vi har vårt ståsted i kunnskaps- og kultur-Norge. Vi oppfordrer alle Akershusvelgere til å gi sin stemme til Bård Vegar Solhjell i kommende stortingsvalg,» skriver aksjonsgruppen.

SV med dalende forskerstøtte

Solhjell forteller til Dagbladet at ideen kom i vinter, men at det har tatt noen måneder før han fikk mot nok til å ta den første telefonen. Den gikk til professor Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Hagtvet sier at oppropet også er for å redde SV. Fra før er det kjent at SV er et populært parti blant forskere, men med dalende oppslutning. I Forskerforbundets medlemsundersøkelse, omtalt i Forskerforum i våres, kom det frem at SV har gått tilbake fra 25,4 prosents oppslutning blant forskerne ved forrige stortingsvalg, til 17 prosent oppslutning våren 2013.

– Min tysklærer sa at du skal stemme på det partiet du er minst uenig med. Jeg har alltid vært en sosialdemokrat som har stemt Arbeiderpartiet, men nå er det fare for at et parti faller utenfor. Jeg stemmer for å unngå dette, sier Hagtvet til Dagbladet.