Når kan du signere med forskertittelen din? – Ikke bare når man snakker om ting man har forsket på, sier Anine Kierulf

I utgangspunktet skal forskere kunne signere alle typer leserinnlegg med tittel og arbeidssted, sier Anine Kierulf. Men det er ikke alltid det beste.