Aldri før har flere kvinner søkt Politihøgskolen

Nesten seks av ti som har søkt Politihøgskolen i år er kvinner.