Forskere må tåle å få spørsmål om resultatene sine, mener stortingspolitiker Ove Trellevik (H) etter strid om lakseforskning.

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) reagerer på forsker Øystein Skaala sitt utsagn om at kontroll med forskningsresultat kun skal foregå i det vitenskapelige fagfellesystemet.

– I en ideell verden kan det godt være at Skaala har et poeng. Men den ideelle verden eksisterer ikke, og da er det helt legitimt at alle interessenter, hvem de nå måtte være, stiller spørsmål. Slike spørsmål kan både vise manglende kunnskap og være gode, og hvordan slike spørsmål blir håndtert, er viktig for tilliten til forskningen, sier Trellevik til avisen iLaks.

– På ville veier

Det var i Forskerforums artikkel om hvordan Skaala opplevde å få krav om innsyn i forskningen på lakselus i Guddalselva i Kvinnherad, at uttalelsen om kontroll av forskningsresultat falt. Her sa Skaala at det ikke var selve innsynskravet han reagerte på.

– Men kontroll med forskningsresultat skal foregå i helt andre kanaler. Det er gjennom internasjonal publisering hvor kompetente personer kritisk gjennomgår metode, fremstilling og analyse. Når så aktører uten kompetanse på forskning og de spesifikke fagområdene vil begynne å kontrollere det samme, er vi på ville veier, sa Skaala til Forskerforum.

Trellevik mener forvaltningsforskere som Skaala må tåle kritiske spørsmål rundt forskningen sin.

– Skal vi klare å dra i samme retning, må vi akseptere interesse for hverandres arbeid, krav om innsyn og kritiske spørsmål må aksepteres. Åpenhet skaper tillit. Det er nå flere initiativ i gang for å skape mere samspill mellom forskning og fagmiljø. Slikt samarbeid har jeg forventninger til. Dette er med å skape tillit, sier Trellevik.

– Går litt langt

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad mener også at alle bør kunne diskutere forskningsresultater.

– Det er del av hele akademias oppdrag, og alle skal kunne ta del i forskningsresultatene og diskutere dem, sier Aaslestad til iLaks.

Aaslestad forstår likevel at Skaala er frustrert over innsynskravet og mener det er grunn til stille spørsmål ved hensiktene til interessene som fremmet kravet.

– Grunnen til at Skaala kanskje går litt langt i sine uttalelser i Forskerforum, er nok heller frustrasjon over å lete frem gamle dokumenter, samtidig som han oppfatter at han ikke blir møtt med motargumenter på samme nivå. Det er en frustrasjon jeg forstår. Når det skjer, kan man lure på hva innsynsbegjæringene er ment å være til. Er de ment å være til å fremme en opplyst diskusjon, eller er det andre hensikter? spør Aaslestad.

Ifølge NRK kom kravet fra et advokatfirma som representerer Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL).

LES MER:

 

– Vil overstyre forskere