«Alle» vil investere i forskning
LUKK

«Alle» vil investere i forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. oktober 2011 kl. 11:24

Kun 3 prosent av det norske folk ønsker mindre investeringer i forskning. 76,5 prosent mener det bør investeres mer, viser en fersk spørreundersøkelse.

-alle--vil-investere-i-forskning


– Regjeringen står for en forskningspolitikk som ikke har støtte i befolkningen, sier leder av Forskerforbundet Bjarne Hodne.

-alle--vil-investere-i-forskning


– Det er veldig fint at den norske befolkningen gir klar beskjed til regjeringen om klar vekst, sier stortingspolitiker Aksel Hagen (SV).

Fakta
<

 

På spørsmål om hva som kan få flere til å bli forskere, er også penger svaret. 88 prosent av de spurte mener mer penger til forskning vil få flere til å søke seg til forskningen. Undersøkelsen som er gjennomført av Ordkraft og Respons Analyse på vegne av Forskerforbundet gir klar støtte til økte investeringer i forskning, mener forbundets leder Bjarne Hodne. Han mener også at det står i kontrast til dagens forskningspolitikk.

– Hele 76 % mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn det vi gjør i dag, og slik sett står Regjeringen for en forskningspolitikk som ikke har støtte i befolkningen, sier han.

Han viser til siste års statsbudsjetter som har vist en knapp realvekst for forskning. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 viser foreløpige beregninger at det kan bli en realvekst på 0,18 prosent.

– Gledelig beskjed til regjeringen

Forskningspolitisk talsmann for Sosialistisk venstreparti Aksel Hagen mottar undersøkelsen med glede, og deler ikke Bjarne Hodnes syn om at dagens forskningspolitikk ikke har støtte i befolkningen.

– Hadde jeg svart på undersøkelsen hadde jeg også svart et klart ja. Det norske samfunn bør bruke mer penger på forskning. Så jeg er glad for at dagens regjering har klart i de siste årene å få til en vekst. Men den veksten må fortsette og må bli sterkere fremover. Det er veldig fint at den norske befolkningen også mener det og gir klar beskjed til regjeringen om klar vekst. Det gir støtte for det videre budsjettarbeidet fremover, sier Hagen.

– Investerer i vei, ikke forskning

Forskerforbundet mener på sin side at finansieringen av forskning må endres for å sikre fremtidige forskningsbudsjetter. Hodne viser til et forslag fra Senterpartiet om å unnta investeringer i vei og jernbane skal unntas den årlige budsjettforhandlingen.

– Nå ser vi at regjeringspartneren fra Senterpartiet åpner for å investere mer i vei- og jernbaneprosjekter, men de nevner ikke høyere utdanning og forskning. Forskerforbundet vil på det sterkeste oppfordre de andre regjeringspartnerne fra Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet til å gå inn for at investeringer også i forskning fjernes fra den årlige budsjettkampen, sier Bjarne Hodne.

– Kan ikke unntas budsjettet

Han møter delvis støtte i forskningsministers Tora Aaslands eget parti. SVs Aksel Hagen mener at forskningsinvesteringene fortsatt må gå over statsbudsjettet, men er enig i at det bør investeres langsiktig.

– For det første. Jeg tror det er å narre seg selv at noen samfunnsaktivitet som det offentlige skal finansiere kan plasseres på utsiden av statsbudsjettet. Men jeg er helt enig i at forskningsfinansiering må være langsiktig og må ses på mer som en investering enn en årlig driftsutgift. Det er viktig å skille mellom investering og drift, men du lurer deg ikke unna statsbudsjettet av den grunn. Men i kunnskapssamfunnet er investering i kunnskap og forskning vel så viktig som investering i fysisk infrastruktur.