En betimelig og velskrevet bok som gir kontekst til et USA i uten- og innenrikspolitisk endring.

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, har skrevet en betimelig bok som gir en god og helhetlig oversikt over de utenrikspolitiske utfordringene USA står overfor.

Fakta

Svein Melby

USAs ledervilje svikter. Maktpolitiske utfordringer og nye nasjonal forutsetninger

Fagbokforlaget, 2017

313 sider

Veil. pris: kr 449

omslag USAs ledervilje svikter

Disse utfordringene knyttes videre til et politisk handlingsrom bestemt av samfunnsmessige, økonomiske og politiske endringer i USA selv. Det underliggende spørsmålet er: Hva må USA gjøre for å opprettholde sitt hegemoni? Melby skriver nøkternt og kjølig, med konsentrasjon om utviklingstrekk de siste tyve årene. Gjennom nennsom bruk av tabeller og grafer fungerer boken også som oppslagsverk og motvekt til alle skråsikre utsagn om USA.

Les også: En svært god bok om den skandinaviske skyldfølelsen 

Boken har fire deler. En kort introduksjon gjør greie for det analytiske begrepsapparatet (nyklassisk realisme og geopolitisk teori) og gir en kortfattet historisk ramme for USAs forhold til Eurasia. Andre del tar for seg USAs geopolitiske utfordringer, med vekt på forholdet til Kina, Russland, Europa og Midtøsten. Melby beskriver sosiale og økonomiske endringer i hvert av disse landene og regionene, gir et overblikk over USAs politiske holdninger, og kommer med «forslag» til USA for veien videre. Størst betydning gis forholdet til Kina, som gjennom sin økonomiske vekst utfordrer USA internasjonalt. Russland er problematisk, men først og fremst fordi landet kan destabilisere det europeiske kollektivet regionalt. Midtøsten med sin olje og gass krever fintfølelse på grunn av de mange lokale politiske og religiøse interessene som krysser hverandre. De tre ulike utfordringene er sammenvevde, og Melby prøver å spå om en del «hva om»-scenarier, som for eksempel iranske atomvåpen eller en ekspansiv kinesisk politikk. Bokens tredje og mest omfattende del diskuterer hvilke innenrikspolitiske faktorer som er bestemmende for USAs internasjonale maktpolitikk, og trekker historiske linjer gjennom amerikanske identiteter og idehistorie, beskriver økonomiske, sosiale utviklingstrekk, det amerikanske valgsystemet og polarisert partipolitikk, og til slutt USAs militære kapasitet. Den siste delen oppsummerer perspektivene og begrunner kort tittelens konklusjon – at USAs ledervilje svikter.

Les også: Trump skaper trøbbel for forskningskonferanser 

USAs politiske beveggrunner har beveget seg fra idealisme til realisme, fra et ønske om å spre idealene i det amerikanske demokratiet til verden til en holdning der det er nok å beskytte idealene der de allerede eksisterer. Så selv om USAs evne til aktiv maktutøvelse er mer eller mindre intakt, er det en tydelig redusert vilje til å være en pådriver gjennom direkte inngripen i geografisk fjerne interessesfærer. I stedet har USAs justert sin rolle til å i større grad overlate håndteringen av regionale konflikter til partene selv. Dette utviklingstrekket, hevder Melby, ble særlig tydelig mot slutten av George W. Bush’ andre periode og deretter videreutviklet under Obama, som har forholdt seg passiv til hendelser i for eksempel Ukraina og Syria. I dette perspektivet fremstår Trumps utenrikspolitiske perspektiver som en logisk kontinuitet, der tilbaketrekningen fra den internasjonale arena gjøres enda mer tydelig: Amerika først. På USAs vegne advarer Melby om at tilbaketrekningen – den sviktende viljen – gjør at «marginene er små før det får betydelige maktpolitiske implikasjoner i form av at de andre aktørene ser seg nødt til å begynne å søke etter alternative tilnærminger».

Les flere bokanmeldelser her