Analytikere Humanitære behov og analyse

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.
Les mer: www.redcross.no

To nye stillinger som analytiker i Røde Kors lyses nå ut.
Humanitære behov og analyse er en nyopprettet enhet med ansvar for å avdekke og analysere humanitære behov og analysere samfunnseffekten av Røde Kors sitt humanitære arbeid. De to analytikerne skal ha ansvar for å fremskaffe, analysere og formidle data, statistikk og fakta om humanitære behov internasjonalt og nasjonalt.
De strategiske ansvarsområdene for enheten er følgende: 
 • Styrke identifikasjon av humanitære behov: Basert på tilgjengelige data kartlegge humanitære behov, både innenfor prioriterte målgrupper og i samfunnet for øvrig.
 • Skape aksept og forståelse for humanitære behov og rettigheter: Utarbeide analyser og fakta som skal øke bevissthet og aksept for prioriterte målgruppers behov og rettigheter og hjelpe oss til å prioritere de aller mest sårbare
 • Noen viktige operative oppgaver er å:
 • Kartlegge, fremskaffe, og analysere data fra objektive kilder på humanitære behov
 • Gjennomføre og bestille analyser og rapporter
 • Evaluere samfunnseffekten av vårt humanitære arbeid
Krav til kandidater: 
 • God kvantitativ og/eller kvalitativ forskningserfaring, hvorav en av stillingene er forbeholdt søker med omfattende erfaring med kvantitativ analyse og statistikk.
 • Stor grad av selvstendighet, høy gjennomføringsevne, og god prosessforståelse.
 • God formidlingsevne (skriftlig og muntlig). Det er en fordel om søker har erfaring med forskning- og forskningsformidling ved bruk av programvare og visualiseringsverktøy for stort tallmateriale (som for eksempel Qlikview, Tableau, Power BI etc)
 • Minimum fem års arbeidserfaring
Faglig og formell kompetanse: 
 • Høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse på minimum masternivå.
 • Analyse- og/eller forskningserfaring utover masterutdanning.
 • Kunnskap om påvirkningsarbeid på ulike myndighetsnivåer
 • Bakgrunn fra humanitært arbeid (nasjonalt eller internasjonalt) og/eller forskning er en fordel.
Personlige egenskaper: 
 • Handlingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Utpreget lagspiller
 • Analytisk, kritisk, grundig og effektiv
 • Evne til rask omstilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk
 • Evne til å skape gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
Vi kan tilby:
 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største humanitære organisasjon
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Mer informasjon om stillingen kan du få hos påtroppende enhetsleder Anette Bringedal Houge, telefon 99224698, eller avdelingsleder i Kommunikasjon og samfunn, Øistein Mjærum, oismje@redcross.no,  mobil 952 14 841