En ekspertgruppe sier ja til Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå skal det snart avgjøres.

Høgskolen i Oslo og Akershus er ett steg nærmere å bli universitet, skriver  NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i en pressemelding.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert universitetssøknaden til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) anbefaler at høyskolen skal få status som universitet.

Rapporten er nå formelt avlevert til NOKUT for videre behandling og sendt HiOA for uttalelse. HiOA har inntil seks uker på å gi tilbakemelding. Etter det vil saken gå til avgjørelse i NOKUTs styre. Neste styremøte i NOKUT er 12. desember.

– Dette er en stor dag, sier rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice til Khrono. 

Rice forteller at saken skal på høgskolestyret sitt bord 15. desember, og han sikter på å sende søknaden videre til departementet 16. desember.

– Jeg håper og tror at vi får åpne det neste akademiske året 1. august som universitet, sier Rice.