Anders Behring Breivik vil studere på UiO

Av Forskerforum

Publisert 19. juni 2015

Massedrapsmannen søker opptak på statsvitenskap.

Fakta
 • BIG INSIGHT – Statistics for the knowledge economy (Norsk Regnesentral)
 • SFI Metal Production (NTNU)
 • C3 – Centre for Connected Care (Oslo Universitetssykehus)
 • EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations (SINTEF Fiskeri og havbruk AS)
 • FOODS – Foods of Norway (NMBU)
 • CtrlAQUA – Centre for Closed-containment Aquaculture (Nofima AS)
 • Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure (SINTEF)
 • CASA – Centre for Advanced Structural Analysis (NTNU)
 • Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (NTNU)Subsea production and processing (NTNU)
 • Center for Offshore Mechatronics (Universitetet i Agder)
 • Centre for Scalable Data Access (Universitetet i Oslo)
 • Manufacturing - Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products
 • (SINTEF Raufoss Manufacturing AS)
 • Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (UiT – Norges arktiske universitet)
 • SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energyefficiency and reduced emissions from the maritime sector (MARINTEK AS)
 • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (NTNU)
 • MOVE – Marine Operations Center (Høgskolen i Ã…lesund)

Terroristen Anders Behring Breivik, som utførte drapene på 77 personer og såret om lag 250 personer22. juli 2011, søker opptak på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Om han kommer inn, vil studiene foregå som selvstudium på cellen i fengselet, skriver UiO i en pressemelding, ifølge Uniforum.

Sender et signal

– Skulle Breivik få tilbud om studieplass vil hans soningsforhold tilsi at han ikke kan komme til campus eller ha noen kontakt med studenter eller ansatte ved UiO. Det sier rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen.

Universitetet i Oslo informerte torsdag 18. juni ansatte på Institutt for statsvitenskap om at  Breivik har søkt bachelorprogrammet i statsvitenskap fra høsten av. Alle innsatte i norske fengsler har rett til å ta høyere utdanning i Norge, dersom de oppfyller opptakskravene og når opp i konkurransen med andre søkere.

– Ved å holde oss til regelverket sender vi et signal til mennesker som ønsker å undergrave vårt samfunnssystem, sier Ottersen.

Får ikke digital tilgang

Dersom Breivik får opptak vil soningsforholdene tilsi at studiene vil foregå som selvstudium på cellen i fengselet. Han er dømt til 21 år i forvaring med minstetid på 10, og soner under særdeles streng kontroll. Han vil ikke kunne ha noen form for kontakt med andre studenter eller ansatte, eller komme til campus. Breivik kan ikke delta på obligatoriske seminarer eller få personlig veiledning fra ansatte. Hans soningsforhold gjør at han ikke vil få tilgang til digitale læringsressurser eller kommunisere med andre studenter digitalt. Kommunikasjonen mellom universitetet og ham vil foregå via en kontaktperson i fengselet.

Om Breivik kommer inn, blir avklart etter 20. juli.