Retten mente forskerne som ble utvist for ulovlig kunnskapsoverføring kunne bli i Norge. Nå anker staten dommen.

Fakta

  • Alle data SSB samler inn om personer, virksomheter og foretak kan lånes ut avidentifisert til forskningsprosjekter.
  • For data SSB samler inn til statistikkformål er det nå SSB selv som gir dispensasjon fra taushetsplikten. Forskerne kan nå levere én søknad der de før måtte levere flere.

Kilde: SSB

Tidligere i år fikk to forskere ved Universitetet i Agder rett til å bli i Norge etter at retten opphevet utvisningen av dem. Myndighetene mente en professor og stipendiat kunne være en fare for rikets sikkerhet. Bakgrunnen var deres forskningsfelt og deres kontakt med sine opprinnelsesland. Begge forskerne ble anklaget for å ha forsket på styringssystemer som kan brukes på langdistanseraketter. I tillegg har de hatt kontakt med Harbin Institute of Technology i Kina, skriver NRK.

Lettet stipendiat

Forskerne gikk til retten for å få utvisningen opphevet. I september kom Oslo tingrett frem til at utvisningen var ugyldig.

Tirsdag kom meldingen om at saken mot professoren, som er av iransk opprinnelse med tysk statsborgerskap, ankes. Den delen av dommen som omhandler den kinesiske stipendiaten ankes ikke, skriver NRK.

– Jeg har ikke fått bekreftet at saken overfor min klient ikke ankes, men stemmer dette er han naturligvis svært glad, sier advokat for stipendiaten, Nils A. Grønås til NRK.

– Dette må bety at utvisningsvedtaket oppheves. Så i den grad han ønsker å komme tilbake til Norge, kan han drive forskningsaktivitet i Norge, sier Grønås.

Professor håpet å komme tilbake

Regjeringsadvokaten vil foreløpig ikke utdype hvorfor kun den ene saken ankes.

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal ved UiA er overrasket over at regjeringsadvokaten anker den ene saken og ikke den andre.

– Vi er litt overrasket over at en så klar dom i tingretten blir anket, spesielt for professoren, sier Aagedal til NRK.

– Han er ansatt hos oss inntil det er en rettskraftig dom på at han er utvist fra Norge, sier Aagedal.

Professoren ved Universitet i Agder (UIA) får ikke lov til å returnere til Norge så lenge utvisningsvedtaket er gyldig.

– Han hadde håpet at saken var ferdig og at han kunne ha reist til Norge og forsket ved Universitetet i Agder nå, sier hans advokat Arild Humlen til NRK.