Ansatte reagerer på «illegitim maktbruk» mot kollega ved NTNU

Av Julia Loge

Publisert 28. juni 2018

I et brev til universitetsledelsen reagerer 12 vitenskapelig ansatte på «tvangsflytting» av en professorkollega.

Tidligere leder i Forskerforbundet på NTNU, professor Kristian Steinnes, har fått beskjed om at han skal omplasseres fra Institutt for historiske studier (IHS) til et annet institutt – mot sin vilje. Bakgrunnen skal være en personalkonflikt med nærmeste leder, skriver Khrono.

Både universitetssledelsen og de 12 vitenskapelig ansatte brevskriverne ved Institutt for historiske studier er enige om at det det er store arbeidsmiljøproblemer ved instituttet, og har vært det noen år.

— Det er ingen tvil om at det over lenger tid har vært et krevende arbeidsmiljø på dette instituttet og det har vi jobbet systematisk med å bedre, sier dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Dekanen sier at hun vil følge opp alle berørte parter etter sommeren. Hun sier også at det er satt i gang flere tiltak ved instituttet. Av de viktigste tiltakene er bedring av internkommunikasjon for å hindre misforståelser og mistenksomhet, proffere mottak av nyansatte, flere fora for diskusjoner på tvers av fag blant annet om ansettelser og faglige bedømmelser, samt opprettholdelse av gode sosiale arenaer.

Vara-verneombud, professor Øyvind Thomassen, sier at problemene med arbeidsmiljøet stammer fra overgangen fra valgt ledelse ved NTNUs institutter i 2013.

— De kommer som en følge av den nye ledelsesstrukturen ved universitetet. Det er overgangssmerter fra den gangen vi gikk over fra kollegial ledelse til ansatte ledere, sier han til avisen.

Khrono har vært i kontakt med Steinnes, som er sykemeldt og ikke ønsker å kommentere, og instuttutleder Tor Einar Fagerland, som er på ferie.

Les mer: