Ansatte skal tilbake på kontorene, men det blir fortsatt mye digital undervisning. Slik vil korona prege høstsemesteret.

Blir det fortsatt hjemmekontor og digital undervisning? Hva skjer med eksamen? Slik blir høstsemesteret ved universiteter og høyskoler.