Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ansetter midlertidig for å løse offentlige oppdrag

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. desember 2015

Universitetet i Stavanger må ha full gjennomgang av midlertidige stillinger, krever tillitsvalgt.

ansetter-midlertidig-for---l-se-offentlige-oppdrag


– Vi må gå igjennom alle stillingene for å se om det er mulig å gi dem fast stilling, sier tillitsvalgt Åge Hultgren.

ansetter-midlertidig-for---l-se-offentlige-oppdrag


– Jeg er enig i at midlertidigheten er høyere enn den bør være, sier universitetsdirektør John B. Møst.

Fakta
  • At 18,5 prosent av forskere og undervisere ved universiteter og høyskoler har midlertidige kontrakter betyr ikke at resten, 81,5 prosent, er fast ansatt.
  • Kun 56,6 prosent av de vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler har fast jobb. Det er en liten nedgang fra 10 år tilbake da andelen med fast jobb var 57,3 prosent.
  • Det som gjør at midlertidigheten egentlig er høyere enn det man offisielt regner med, er såkalte rekrutteringsstillinger: doktorgradskandidater og postdoktorer, som også har midlertidige kontrakter. Disse er utelatt fra statistikken fordi de er ønskete midlertidige stillinger. Hadde disse vært regnet med, ville den offisielle midlertidigheten i sektoren vært på over 43 prosent.

På ett år har andelen midlertidig ansatte forskere og undervisere ved Universitetet i Stavanger (UiS) gjort et kraftig hopp. Fra å ha 16,6 prosent midlertidig ansatte i ordinære vitenskapelige stillinger i 2014, har andelen steget til 20,3 prosent i 2015, ifølge tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datajeneste (NSD). Det er en økning på 3,7 prosentpoeng.

LES OGSÅ: Økt bruk av midlertidige ansettelser i 2015

Ønsker gjennomgang

– Det er absolutt ikke bra, sier Åge Hultgren lokallagsleder i Forskerforbundet ved UiS. Forbundet organiserer 340 ansatte ved universitetet.

– ­­ Vi hadde en aksjon gående i 2005-2007, da vi ble universitet, hvor vi gikk gjennom hele organisasjonen. Da fikk vi mange over i faste stillinger. Siden har vi ikke hatt en slik gjennomgang, sier Åge Hultgren, som nå ønsker en ny gjennomgang.

– Ledelsen og organisasjonene må sammen gå igjennom alle stillingene på hvert fakultet for å se om det er muligheter til å gi dem fast tilsetting. Det hadde i hvert fall effekt da vi gjorde det rundt 2007, sier Hultgren.

LES OGSÅ: Universitetet i Bergen verst på bruk av midlertidige kontrakter

Han understreker at det ikke er lenge siden lokallaget sendte ut en henvendelse til medlemmene om noen mente de var midlertidig ansatt på feil grunnlag. Kun to personer har svart at de ønsker hjelp og veiledning til å få fast stilling.

Får flere midlertidige oppdrag

Universitetsdirektør John B. Møst forklarer økningen fra året før med at det har kommet mange nye oppdrag til universitetet.  Flere store oppdrag innenfor skoleutvikling og lærerløftet har ført til at UiS har måttet tilsette flere vitenskapelig ansatte. Tidsnød og en viss usikkerhet knyttet til varighet på oppdragene har ført til mange midlertidige ansettelser.

– Hovedgrunnen til økningen i midlertidige stillinger er en markant økning i midlertidige oppdrag fra utdanningsdirektoratet, sier Møst.

– Det er noe vi må prøve å gjøre noe med ved å tilsette fast de som er knyttet til oppdragsvirksomhet. Nå har det falt inn mye oppdrag i det siste og da må vi løse problemene der og da, og så må vi se hvor mange faste stillinger vi kan opprette. Samtidig har vi i landsdelen to av de største veiprosjektene i landet på gang, og det krever mye arkeologiske utgravninger i forkant med flere midlertidig ansatte arkeologer.

Møst viser også til at universitetet har hatt en sterk vekst i antall studenter, som krever flere undervisningsstillinger. Det er særlig ansatt flere midlertidige universitetslektorer, i påvente av å ansette flere fast.

Forsiktige med å ansette fast

– På toppen av dette er vi midt inne i en omstillingsprosess som skal vare et år til, og som fører til at vi er forsiktige med å ansette fast med en gang, sier Møst.

UiS hoppet av fusjonskappløpet, men ønsker likevel å gå igjennom sin egen organisasjon.

– Vi vurderer den faglige strukturen, om vi har de fakultetene som er riktige med tanke på kravene som samfunnet stiller oss, og så skal vi effektivisere administrasjonen. Da er det greit med noen frihetsgrader, men jeg er enig i at midlertidigheten er høyere enn den bør være.

Forskerforbundet tar til orde for en full gjennomgang av de midlertidige stillingene ved universitetet sammen med ledelsen for å vurdere mulighetene for å tilsette fast. Det møter støtte hos Møst.

– Det er fullt mulig. Det vi må se på er om denne kompetansen vi har hentet inn midlertidig er kompetanse vi trenger i lengre tid fremover og at vi dermed kan si et det er rimelig å tilsette fast.