– Antallet akademikere bør dobles på tyve år

Av Julie Brundtland Løvseth

Publisert 26. oktober 2017

Norge må ha en aktiv politikk for å utdanne flere akademikere, sier samfunnsøkonom Rolf Røtnes.

– Behovet for akademikere har økt veldig på kort tid. Det har vært en dobling av antallet akademikere i arbeidslivet de siste 20 årene. Det er all grunn til å tro at veksten vil fortsette, mener Røtnes, som er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han framførte budskapet under Akademikernes 20-års jubileumskonferanse i Oslo 25. oktober.

Dobling av antall akademikere

Den store veksten i antall akademikere forklarte Røtnes med at det er en stor vekst i de sektorene som bruker akademikere. Han nevnte kunnskapsbasert tjenesteyting i det private og helse og omsorg som eksempler på sektorer som vil ha behov for mer akademisk arbeidskraft.

– Samfunnet blir mer komplekst. Vi setter større krav til kompetanse for å håndtere alle oppgaver, og akademisk arbeidskraft sørger for at vi har den kompetansen, sa han.

Røtnes sa at 20 år fremover i tid må i overkant av 20 prosent av arbeidsstyrken være akademikere, mens det nå er 11 prosent.

Hvordan skal man klare å produsere så mange flere akademikere? Røtnes forklarte at Norge må ta ansvar for å utdanne en større del av sin egen befolkning. Han sa man ikke kan satse på importert arbeidskraft eller innvandrere.

– Norge har en relativt høyt utdannet arbeidsstokk, men syv land i OECD har en høyere utdannet befolkning enn oss. Vi trenger å vokse mer i å utdanne arbeidskraft og ta i bruk akademisk arbeidskraft for å være på nivå med de beste.

Les mer om akademia og fremtiden: Erna Solberg: Universitetene må gi livslang læring.

Akademikere øker produktiviteten

En ting er at vi skal ha mange flere akademikere. Men vil de gjøre god nytte for seg? Til stede på samme Akademikerne-arrangement var Gjermund Grimsby, som har doktorgrad i samfunnsøkonomi og jobber i firmaet Menon economics. Dette firmaet har på vegne av Akademikerne sett på produktivitet og andel akademikere i konkurranseutsatt næringsliv. Han fortalte at det er en sterk positiv sammenheng mellom andelen akademikere i næringslivet og produktivitet.

– 1 prosentpoeng flere akademikere tilsvarer økt produktivitet på 3,3 prosentpoeng. Det er svært høyt, mente han.

Grimsby presiserte at de fleste akademikere ikke er i konkurranseutsatt næringsliv, men i offentlig sektor. Det er imidlertid i næringslivet man forventer den sterkeste veksten fremover:

– Man får den største effekten der man har en relativt liten andel akademikere fra før. For eksempel arbeidsintensive tjenester, bygg og anlegg og reiseliv. Det er der man har sett de største produktivitetsvekstene av å få inn flere akademikere.