Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ap vil heve forskningen

Av Forskerforum

Publisert 28. januar 2013

Forskning og utdanning skal bli en hovedsak for Arbeiderpartiet før valget.

Fakta

 

 • Basisutstyr finansieres innenfor rammebudsjett ved hver enkelt FoU-institusjon.
 • Nasjonale infrastrukturprosjekter har egen post på statsbudsjettet (fram til 2011 avkastning av forskningsfondet).
 • Forskningsrådet fordeler 289 millioner kroner i 2013.
 • Søknadsvolum ved siste utlysning var ca. tre milliarder kroner.

 

– Arbeid til alle har bestandig vært jobb nummer én i Arbeiderpartiet. Det kommende partiprogrammet må ha både et kortsiktig perspektiv på hvordan vi løser dette, for eksempel for å møte eurokrisen, og se lengre frem i tid. Da må vi satse på forskning for å bygge det norske kunnskapssamfunnet, sier leder av Arbeiderpartiets programkomité Helga Pedersen til Aftenposten.

Tilbake til 3-prosentsmålet

Partiet satt opp 20 punkter som skal løfte forskningen. Dette er noen av dem:

 • Videreføre målet om at 3 prosent av bruttonasjonalproduktet skal gå til forskning (1 prosent fra offentlig finansiering)
 • Satse spesielt på strategiske områder der Norge skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og styrke næringsklyngene på disse områdene.
 • Gjør forskning til en mer attraktiv karrierevei, også for kvinner.
 • Etablere flere vitensentre og Newton-rom der barn og unge kan oppleve forskning i praksis.
 • Bidra til sterkere koordinering mellom forskningspolitikken og næringspolitikken.
 • Gjennomføre en nasjonal kunnskaps- og strukturreform for å sikre bedre arbeidsdeling, faglig konsentrasjon og samarbeid mellom landets universiteter og høyskoler.
 • Gjennomgå finansieringsmodellen for hele universitets- og høyskolesektoren.

Vil prioritere trygghet

Arbeiderpartiet har i likhet med Høyre nedsatt et forskningsutvalg for å utmeisle partiets forskningspolitikk. Leder av Aps forskningsutvalg Karin Yrvin sier til Aftenposten at partiet vil prioritere forskning i næringslivet og trygge arbeidsforhold for forskere.

– Det overordnet viktigste er å fortsette økningen i samfunnets ressurser brukt på forskning. Ikke minst er det her viktig å samarbeide med næringslivet, og få dem med på forskningsløftet. Mange forskere forteller oss de ønsker trygghet og langsiktighet. Det vil vi prioritere. Samtidig er det en utfordring med styring og arbeidsdeling i sektoren, sier Yrvin.

Misfornøyd Venstre

En som ikke er spesielt imponert over utspillet er Trine Skei Grande, leder av Venstre.

– Dette har vært åtte år med sultefôring. Det eneste positive er at Arbeiderpartiet nå skjønner selv at satsingen på forskning har vært for dårlig, og at noe må gjøres, sier Grande.

– Arbeiderpartiet har avviklet flere langsiktige ordninger, som Forskningsfondet og gaveforsterkningsfondet. Det vil vi gjeninnføre, samtidig som vi vil øke basisbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren, sier hun.