Arbeiderpartiet sier nei til foretaksmodell for universiteter

Av Jørgen Svarstad

Publisert 13. juni 2018

Arbeiderpartiet sier nei til å endre tilknytningsformen til universiteter. – Vi tar avstand fra regjeringens framgangsmåte, sier stortingsrepresentant Nina Sandberg.

Regjeringen vil gjøre norske universiteter og høyskoler mer uavhengige. Derfor skal de sette ned et utvalg for å utrede om universitets- og høyskolesektoren skal skilles ut fra staten. Utvalget skal blant annet utrede om den såkalte foretaksmodellen kan være en løsning. Det har skapt mye bråk. Blant annet har både Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet sagt tydelig nei til foretaksmodellen, og det virker som det er lite støtte for regjeringens mulighetsstudie på Stortinget.

– Vi mener eventuelle nye tilknytningsformer må velges ut fra institusjonens samfunnsmandat og særtrekk, og etter grundige faglige prosesser. Hvis man først skal utrede noe så kontroversielt, forventer vi som et minimum at ansatte og student er formelt representert, sier utdannings- og forskningspolitisk talsperson Nina Sandberg i en pressemelding.

Sandberg mener det er lite som tyder på at sektoren selv ønsker en slik utredning.

– Vi mener det per i dag er grunn til å ta avstand fra regjeringens prosess, som bærer preg av å være forutinntatt, lite åpen og lite involverende, fortsetter hun.

Flere har vært bekymret for at innføring av foretaksmodellen vil gjøre at universitetene kan begynne å ta skolepenger, og Arbeiderpartiet deler denne bekymringen.

I dag er universiteter og høyskoler såkalte forvaltningsorganer med særlige fullmakter. Som foretak vil de blant annet bli selvstendige rettssubjekter med mulighet til å ta opp egne lån.