attraktive-toppuniversiteter

Chalmers tekniska högskola er blant lærestedene som klarer å tiltrekke seg flest utenlandsstudenter etter at Sverige innførte studieavgifter.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

SVERIGE: Anerkjente Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og Chalmers tekniska högskola i Göteborg topper listen over de mest attraktive lærestedene i Sverige, iallfall om man måler etter antall betalende utenlandske studenter.

Etter at Sverige innførte høye studieavgifter for studenter som kommer fra land utenfor EU, har antallet utenlandsstudenter i Sverige sunket kraftig.

Ved Lund er det nå 585 betalende studenter, ved KTH 471 og ved Chalmers 444. Totalt er det tatt opp 3900 betalende utenlandsstudenter i Sverige.

Før Sverige innførte studieavgift var det rundt 16000 studenter fra land utenfor EU i Svergie, ifølge fagbladet Universitetsläraren.