november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Ulik beregningsmetode og datagrunnlag betyr ikke at dataene er feil

Vår rapport er ingen evaluering av hver enkelt av de forskjellige forskerskolene, men av selve ordningen med forskerskoler, skriver Piro og Børing.

I stater der cannabis er lovlig, bruker studentene mindre tid på studiene

Studenter i stater der medisinsk cannabis er legalisert bruker 20 prosent mindre tid på å studere enn studenter i stater der det er forbudt.

Riksarkivaren treffer blink på samfunnsoppdraget

Klarer vi ikke å møte digitaliseringen med gode, løsninger, er faren at arkivene råtner på rot og aldri blir tilgjengelige for vår ettertid, skriver Anja Jergel Vestvold i Norsk Arkivråd.

papirarbeid saksbehandling shutterstock

Hva gjør vi når dataene er feil?

Kan Nifus funn av lite effektive forskerskoler være et resultat av mangelfult tallgrunnlag, spør Maja Todoroska, som jobber for en av de evaluerte forskerskolene.

Riksarkivaren: – Bommar på samfunnsoppdraget

Etter snart fire år i direktørstolen og nær 1,5 milliardar i brukte budsjettmidlar, har riksarkivar Inga Bolstad få faglege resultat å visa til.

NHH Norges handelshøyskole Frå venstre: Administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, prorektor Linda Nøstbakken, rektor Øystein Thøgersen, statsminister Erna Solberg og forsknings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Helge Skodvin/NHH

NHH får 555 millionar til oppussing

NHH har fått klarsignal til å gjennomføre rehabiliteringa av hovudbygget som eit såkalla kurantprosjekt. Det betyr at finansieringa er på plass, og arbeidet kan starte som planlagt i 2019.

Nybø Iselin Foto Julia Loge

Innfører krav til pedagogisk kompetanse for førsteamanuensiser

Fra neste år blir det nødvendig med pedagogisk kompetanse for å få jobb som førsteamanuensis.

Utfordrende samarbeid om innovasjon i offentlig sektor

– Vi skal ha kritisk og uavhengig samfunnsvitenskapelig forskning med armlengdes avstand til forskningsobjektene. Det betyr imidlertid ikke at all samfunnsforskning skal ha denne rollen, svarer Forskningsrådet.

Snever verdivurdering av nasjonale forskerskoler

Livet som stipendiat er ofte ensomt. Mange kjenner på utilstrekkelighet og usikkerhet. Å ha et faglig sterkt fellesskap med andre i samme situasjon som en selv er viktig, skriver Mari Salberg.

Arkiv