november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

En bok om kreativitet som vokser underveis

Denne mangfoldige boken om kreativitet makter å inspirere.

Svarer Øyvind Eikrem: Selvsagt at sosialt arbeid er et fagfelt

Eikrem sammenligner sosialt arbeid med fagfelt som matematikk og biologi. Dette er ikke særlig hensiktsmessig.

NOKUT: Vi tror flere har tolket reglene for strengt

Vi er opptatt av at det faglige arbeidet ikke skal forstyrres av for stramme nasjonale rammer og unødig byråkrati, skriver NOKUT-direktørene Terje Mørland og Øystein Lund.

Hvor er Påskefjellet?

Etter hvert skjønte jeg at påskefjellet er en ide og ikke én geologisk formasjon. Jeg våger påstanden: Det samme gjelder norsk kultur og norskhet.

Åsmund H. Eikenes, Helene Knævelsrud og Sofie Snipstad, medlemmer av Akademiet for yngre forskere

Nullfunn gir gullfunn

Biomedisinske forskere gjemmer ikke unna resultater for å lure samfunnet. Vi bruker nullfunn for komme videre i forskningen på vei mot neste oppdagelse.

Populærvitenskap par excellence

En svært god bok som drøfter de store samfunnsutfordringene ved å ta utgangpunkt i de små tingene alt er bygget av.

Feil bruk av statistikk i klinisk forskning kan gi behandling på galt grunnlag

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling, skriver Anders Nordahl-Hansen.

norges dansehøyskole

Sju private høyskoler kan miste statsstøtte

Private høyskoler som mottar statstilskudd i dag, trenger bare akkreditering for det enkelte studietilbud. Det vil regjeringen endre.

Ny stillingsstruktur i fagbibliotekene?

Gode muligheter til å klatre og å øke kompetansen er viktig for bibliotekansatte i UH-sektoren. Det mener Line Nybakk Akerholt og Kirstine Folmann.

Arkiv