november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad Forskerforbundet UiB

Forskerforbundet skeptisk til nytt karriereløp i akademia

– Vil skade norsk akademia, meiner lokallaget ved UiB.

Tilsette kan miste rettar i forskningsgiganten Norce

Fleire forskningsinstitutt slår seg saman til Norce: – Vi opplever vi at rettane vi har hatt lenge blir dårlegare for mange av oss, seier tillitsvald.

Utestengde frå pengebingen

Færre legar søkjer seg til universitetet. Kvifor skulle dei dit, når helseføretaka tilbyr feitare lønn og større tilgang på forskingsmidlar?

Nordnorsk institutt ønskjer å fusjonere med forskingsgigant i sørvest

Forskingskonsernet Norut går truleg inn i det nye storselskapet NORCE på sørvestlandet. Saka kjem opp som styresak i dei to selskapa denne veka.

– Demokratiet har spelt fallitt ved Noregs nye universitet

Leiinga har ei bedriftstenking som undergrev den frie, kritiske rolla universitetstilsette har hatt, meiner professorar ved Universitetet i Søraust-Noreg.

– Eit gjennomslag for postdoktorane

Postdoktorstillingane har vorte misbrukte i årevis, meiner Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. No jublar dei over det nye forslaget frå Underdal-utvalet.

– Uheldig fryktkultur i Arkivverket

Sp-politikar Kjersti Toppe meiner det har utvikla seg ein fryktkultur i Arkivverket. Men fleire av dei tillitsvalde er ueinige.

– Flytting av forskingsmidlar til fylka vil redusere kvaliteten

Ekspertutval foreslår å overføre næringsretta forskingsmidlar til fylka. Uheldig, meiner Forskingsrådet. Men forskingsinstituttet IRIS støttar forslaget.

Vil kutte ut dosentløpet i høgare utdanning

Eit utval leia av Arild Underdal foreslår å fase ut dosentløpet i høgare utdanning. Utvalet vil ha eit nytt forskar/lektor-løp.

Arkiv