november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Utredning: Foreslår halvering av antall museer

En utredning gjennomført av Kulturdepartementet legger til grunn at antall museer bør reduseres.

– 75 prosent av institutta vil forsvinne

Forskingsrådet vil auke kravet til publiseringpoeng ved institutta. Dette kan få store konsekvensar.

Universiteta forsømmer norsk

Lærestadene må ta større ansvar for norsk fagspråk, meiner forskingsminister Iselin Nybø. – Politikarane møter seg sjølve i døra, seier førstelektor ved USN.

Utan pendling stoppar Forskings-Noreg

Høgskulane klarer seg ikkje utan pendlarane frå storbyane. Men ulempene er mange både for tilsette og fagmiljø.

Forskingsrådet vil gjere det vanskelegare for dei minste å få støtte

Forskingsrådet foreslår ei nedre grense på 40 årsverk for forskingsinstitutta for å få støtte. Og institutta må publisere meir.

Skal du gjere karriere som forskar? Då kan ein mentor kome godt med

Dei hjelper talenta fram, les artikkelutkasta og tipsar om kva for konferansar det er lurt å dra på. Få gjer karriere som forskar utan ein mentor i kulissane.

Aronsen, Magnus (Johanne Landsverk)

Meiner mange postdoktor-jobbar burde vere fagstøtte-stillingar

Akademiet for yngre forskere hyllar forslaget om fleire karrierevegar i høgare utdanning.

Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad Forskerforbundet UiB

Forskerforbundet skeptisk til nytt karriereløp i akademia

– Vil skade norsk akademia, meiner lokallaget ved UiB.

Tilsette kan miste rettar i forskningsgiganten Norce

Fleire forskningsinstitutt slår seg saman til Norce: – Vi opplever vi at rettane vi har hatt lenge blir dårlegare for mange av oss, seier tillitsvald.

Arkiv