november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Gleder seg til å ta fatt i midlertidigheten

Helga Aune lover en åpen prosess når hennes utvalg skal i gang med å skrive ny universitets- og høgskolelov.

Utreder flere studieplasser på medisin

Kunnskapsdepartementets nye arbeidsgruppe skal også vurdere å øke antall studiesteder og utenlandsstudenter kan fullføre studiene i Stavanger.

Ansatte reagerer på «illegitim maktbruk» mot kollega ved NTNU

I et brev til universitetsledelsen reagerer 12 vitenskapelig ansatte på «tvangsflytting» av en professorkollega.

Ensidig rekruttering skyver ut uortodokse forskere

Når publisering i i utvalgte tidsskrifter avgjør ansettelser, blir det vanskeligere for nytenkende akademikere å få jobb, viser studier. Ingvild Reymert skal finne ut om det samme gjelder i Norge.

Danmark gjeninnfører ex.phil.

Alle bachelorstudenter i Danmark skal snart ta «filosofikum», 37 år etter at danskene avskaffet sin ex.phil.

Starter sykepleieutdanning i Alta

100 nye sykepleiestudieplasser og 21 doktorgradsstillinger er fordelt, fra Værste i Østfold til Alta i Finnmark.

Helga Aune skal lede regelgjennomgangen

Utvalget som skal gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler ble oppnevnt i statsråd i dag.

Er det lurt å bare svømme etter?

Som lærerutdannere skal vi ikke skape kopier av oss selv. Men vi bør veilede i kildebruk og kritisk tenkning, skriver månedens gjesteskribent.

Her er landets beste samfunnsforskere

Se hvordan ditt fagmiljø gjør det i evalueringen av norsk samfunnsforskning.

Arkiv