november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

tidsskrift springer illustrasjon

Så mye betaler Norge for Springers tidsskrifter

Fra 2016 til 2018 økte prisen med 10 prosent. Nå forhandles det om en ny avtale.

Sør-Afrika sørafrikansk forsker shutterstock

Sør-Afrika støtter trolig Plan S

Det europeiske initiativet for åpen tilgang til forskning kan snart få støtte fra sørafrikanske forskningsmyndigheter.

Departementet vil ikke «ta intitiativ» til ny fusjon i nord

Rektor Anne Husebekk inviterer Nord universitet inn i UiT og mener fusjonen med HiNT var en umulig oppgave.

KHiO-ansatt sagt opp etter varsel

En ansatt ved Teaterhøgskolen ble sagt opp i desember etter nye varsler om seksuell trakassering.

Sykepleieutdanninger kan bli lagt ned

Fakultenene mener de mange studiestedene hindrer gode studie- og fagmiljø. Forskerforbundet ber om offentlig høring før det gjøres store endringer.

UiA-rektor Frank Reichert under Arendalsuka i fjor, der han blant annet presenterte arbeidsgruppens forslag til UHRs arbeid mot mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. (Foto: UiA / Daniel TM Pettersen)

Seksuell trakassering skal kartlegges

12 universiteter og høgskoler har til nå meldt at de vil være med på en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering.

Universitetene er statlige storforbrukere av reklame

Staten bruker store summer på kampanjer for å få flere til å slutte å røyke og ta på bilbelte. Men det er lite sammenlignet med universitetenes reklamebudsjetter.

Størrelse er ikke viktig

Instituttstørrelsen betyr lite for forskningskvaliteten ved høyskoler og universiteter, ifølge NIFU. Men Forskningsrådet og Kulturdepartementet ønsker større og «mer robuste» museer og forskningsinstitutter.

– Personvern kriminaliserer forskning

Forskere ved Oslo universitetssykehus mener personvernombudet tolker loven så strengt at forskningsresultater ikke kan publiseres.

Arkiv