Ber kunnskapsministeren si nei til navnet «OsloMet»
LUKK

Ber kunnskapsministeren si nei til navnet «OsloMet»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 3. januar 2018 kl. 23:27

Høgskolen i Oslo og Akershus vil bli til «OsloMet» – Bør kunne forvente at de velger navn som følger norsk rettskrivning, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H).

Høgskolen i Oslo og Akershus har søkt om å få bli universitet. De ønsker å hete «OsloMet – Storbyuniversitetet». Før jul vedtok høyskolens styre, med seks mot fem stemmer, å gå for det kontroversielle navnet som blant annet har blitt slaktet av Noregs mållag, Språkrådet og språknestor Finn-Erik Vinje. I siste instans er det regjeringen som avgjør om det nye Oslo-universitetet får hete «OsloMet».

Les mer her: – Det er et universitet, ikke en kafé

Stortingsrepresentant for Høyre Stefan Heggelund er heller ikke begeistret for navnet. I et spørsmål til kunnskapsminister og partikollega Torbjørn Røe Isaksen skrev han før jul: 
«I en tid der handelsstanden viser mangel på respekt for, og kunnskap om, det norske språket ved i stor grad å bruke engelsk som markedsføringsspråk, burde man ikke kunne forvente at norske utdanningsinstitusjoner har navn som ivaretar norske rettskrivningsregler og norsk språk?»

– Håper han vil stoppe det

Til Forskerforum sier Heggelund:

– Jeg håper han vil stoppe det, for jeg synes ikke de skal hete dette. Det er derfor jeg har løftet spørsmålet, og for å vise at det i hvert fall er én Oslo-representant på Stortinget som ikke synes denne institusjonen skal ha dette navnet.

Han utdyper:

– Jeg synes det er et dårlig navn. Det minste en kan forvente at norske høyere utdanningsinstitusjoner, er at de velger navn som følger norske rettskrivningsregler, og de bør også ha norske navn. Det synes jeg ikke er for mye å forlange.

«Met»-en i «OsloMet» er en forkortelse. Flere har reagert på at det er en stor bokstav midt i et ord. På engelsk skal navnet være «Oslo Metropolitan University». Språkrådet sendte også et brev til Kunnskapsdepartementet og bedt dem om å avvise navnet, meldte Khrono 20. desember. Det har også Mållaget gjort. Språkrådet viser til et rundskriv fra Kulturdepartementet om navnelaging i staten. De skriver at navnet OsloMet bryter med føringene i dette rundskrivet.

– Uegnet til å forklare oppgavene

Språkrådet skriver:

«I tillegg til at navnet har en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver. Språkrådet mener det er særlig problematisk hvis en kunnskapsinstitusjon får et navn som bryter med både norsk rettskriving og med den uttrykte forventningen i reglementet for navngivning av statsorgan om at institusjonen skal ha et navn som er informativt for publikum».

De viser til at Språkrådet, ifølge dette rundskrivet, skal konsulteres for å sørge for at
statlige institusjoner får gode, informative norske navn som er i tråd med norsk rettskriving.

Mållaget: –I strid med norsk språk 

I et brev til departementet istemmer Mållaget:

«OsloMet er ikkje noko norsk namn, og det er ikkje skrive med norsk rettskriving. Dette er i strid med statens reglar på området, men viktigare er det at det er i strid med norsk språk. Gjennom to hundre år har norske universitet hatt ei heilt avgjerande rolle i nasjonsbygginga – i å gjere Noreg til Noreg. At ein sentral utdanningsinstitusjon i Noregs hovudstad skal få løyve til gå i bresjen for ei avvikling av norsk språkskikk og namnetradisjon, meiner Noregs Mållag er svært uheldig.»

Stefan Heggelund synes det er trist at engelske navn brer om seg.

– Vi har nettopp vært gjennom en julefeiring der vi ser at handelsstanden bruker engelske ord der de kunne brukt norsk. Og «black friday» heter av en eller annen grunn ikke «salgsfredag». Jeg synes det er en kjempetrist utvikling. Det er utrolig trist at markedsførere og handelsstanden ikke er sitt ansvar bevisst når det gjelder norsk språk, at de rett og slett ikke bryr seg om det, sier han.

Da høyskolens styre behandlet saken, la rektor Curt Rice bare frem det forslaget som ble vedtatt. Høyskolen har brukt rundt 800 000 kroner på å finne navn på universitetet, ifølge Khrono. I sin redegjørelse til styret la rektoren blant annet vekt på dette:

  • OsloMet- Storbyuniversitetet/OsloMet – Oslo Metropolitan University har Oslo i navnet.  Det vil gjøre det enklere å profilere institusjonen internasjonalt.
  • Internasjonalt brukes ofte «metropolitan» i navnet til nye universiteter i byer der det allerede eksisterer et universitet, og da særlig av institusjoner med et tydelig samfunnsoppdrag. Navnet knyttes gjerne til universiteter hvor studentene har større mangfold i alder, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn enn ved de tradisjonelle universitetene, og som har et annerledes og mer arbeidsrelevant samfunnsoppdrag.
  • Navnet skiller seg tydelig fra de andre norske universitetene, og vil gi signaler om noe nytt i sektoren.

Les også: