Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ber regjeringen stoppe nedleggelse

Av Forskerforum

Publisert 23. august 2016

Forskerforbundet mener NIBIOs forskningsstasjon må få leve videre.

– Vi er svært bekymret for konsekvensene av å legge ned aktiviteten ved Norsk institutt for bioøkonomis forskningsstasjon i Stjørdal. De faglige vurderingene tilsier at regjeringen bør se på saken på nytt, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad til Nationen.

Støtte på Stortinget

Han er bekymret for NIBIOs forskningsstasjon på Kvithamar i Stjørdal. Der har man i nesten 100 år forsket på jorda, og bygget seg opp erfaring som en av Norges fremste forskningsmiljøer på landbrukets klimapåvirkning. Det vekket oppsikt da regjeringen vedtok å flytte stasjonen til Steinkjer.

Både styrelederen og administrerende direktør har i Klassekampen fortalt at de var motstandere av avgjørelsen, som ble tatt i strid med faglige og økonomiske råd.

I Nationen har Arbeiderpartiet-politikeren Ingvild Kjerkol tatt til orde for å redde forskningsstasjonen. Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det må være mulig å fortsette forskningen på Kvithamar selv om administrasjonen eventuelt flyttes til Steinkjer.

Kritiserer styret

– Det er gledelig at stortingspolitikere nå leter etter en løsning for forskningsstasjonen ved Kvithamar. Dette er et faglig viktig miljø, og norsk landbruksforskning vil settes tilbake hvis vi skulle bryte tidsserier som strekker seg helt tilbake til 1922. Slike forskningsmiljøer tar lang tid å bygge opp, sier Aaslestad til Nationen.

Han kritiserer også styrets håndtering av saken.

– Det er svært gode grunner til å kritisere måten styret har håndtert denne saken på, og ikke minst det sviktende faglige grunnlaget for nedleggelsen ved Kvithamar. Vi vil jobbe for at Stortinget finner en løsning til beste for norsk landbruksforskning, og det innebærer fortsatt aktivitet ved Kvithamar, sier Aaslestad.

Ifølge Nationen mener landbruksminister Jon Georg Dale at flyttingen er riktig å gjennomføre.

– Jeg mener det er rett å samle ressursene til instituttet og videreutvikle sterke kunnskapsmiljøer. Det trenger vi for å sikre sterke landbruksnæringer i Midt-Norge i framtida, sier landbruksministeren til avisa.