blokkerer-universitetskutt

Universitetet i Sydney.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

AUSTRALIA: Den australske regjeringens omfattende kutt i universitetsbudsjettene er blitt blokkert i senatet, melder The Sydney Morning Herald.

Det nye senatet som trådte sammen 1. juli, stemte ned forslaget om å kutte tilskuddene til universitetene med 2,4 millioner kroner.

Ifølge avisen kan avgjørelsen føre til at hele regjeringens utdanningsreform står i fare. Den innebærer full deregulering av studieavgifter, dyrere studielån og 20 prosent kutt i utdanningsbudsjettene.