Brudd i kommuneoppgjøret: – Stor avstand og for lite penger
LUKK
Annonse
Annonse

Brudd i kommuneoppgjøret: – Stor avstand og for lite penger

Av Jørgen Svarstad

Publisert 30. april 2021

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren går til mekling.

Det er klart etter at de de fire arbeidstakerorganisasjonene Unio kommune, LO Kommune, YS-K og Akademikerne kommune alle har brutt forhandlingene med kommune (KS).

Det berører direkte rundt 500 kommuneansatte i Forskerforbundet, som blant annet jobber som arkivarer, bibliotekarer og saksbehandlere i kommunene.

Annonse

De fleste av Forskerforbundets medlemmer jobber i staten. I statsoppgjøret ble det også brudd torsdag ettermiddag.

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio kommune, som Forskerforbundet er en del av.

Under Unio kommune ligger også blant annet Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet.

– For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning. De store rekrutteringsutfordringene, særlig blant sykepleiere og lærere, må KS nå anerkjenne og ta tak i. Tilbudet fra KS var ikke godt nok og ville ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier Steffen Handal i en pressemelding.

Tilbudet fra KS hadde en ramme rett i underkant av 2,7 prosent, som var på linje med privat sektor og ville gitt en svak reallønnsnedgang for medlemmene, ifølge Unio.

– Avstanden mellom partene var så stor at vi ikke så noen grunn til å fortsette forhandlingene, sier Handal.

Han sier han mener årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og må følges opp i kommende tariffoppgjør.

Partene møtes hos riksmekleren 25. og 26. mai. Blir det ikke enighet der, blir det streik i kommunal sektor fra 27. mai.

Også brudd i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Men også i Oslo ble det brudd fredag.

Unio kom med dette kravet til Oslo kommune før forhandlingene:

«l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen».

 Etter bruddet sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio:

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Avstanden var for stor til at det var noen grunn til å fortsette forhandlingene.

Les også: