Nyheter

laboratorium NTNU
Oslomet campus Kjeller februar 2019 Foto: Julia Loge
to cc-lisensplater og pressefoto av Torger Kielland
Annonsering av Nobelpriset i kemi år 2009, presenterad av Gunnar Öquist. foto Prolineserver CC BY-SA
Kontaktkonferansen 2020
Direktør Øyvind Skogvold og forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, Foto: TFoU