Nyheter » Fagforening

kristian steinnes
I staten er det to avtaler. Akademikerne har én, og LO, Unio og YS har én avtale. Forskerforbundet er en del av Unio. Foto: Julia Loge