Nyheter » Fagforening

Guro Lind september 2018 Foto: Julia Loge
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter lederne for de fire store hovedsammenslutningene. Fra v. Leder for YS Stat Pål N. Arnesen, LO Stat leder Egil André Aas, leder forskerforbundet professor Guro Elisabeth Lind, Oslo universitetssykehus og Anders Kvam leder i Akademikerne stat møtte Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
I Forskerforbundet er det mange som reagerer på Arbeidsgiverrådets diskusjonsnotater. Her fra representantskapsmøtet i 2018. Foto: Aksel Kjær Vidnes
Det er legitimt å stille spørsmålet om hovedavtalen i staten treffer de viktigste områdene arbeidsgiver står overfor, skriver Mari Trommald og Kjell Bernstrøm i Arbeidsgiverrådet. Foto: Tine Poppe/Bufdir/UiB
1.mai 2018 Youngstorget med LO leder Hans-Christian Gabrielsen Foto: LO
Oslo 20170504. Viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet obduserer et reinsdyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken. Simla ble skutt på Nordfjella, et område hvor det tidligere er påvist skrantesyke blant villreinen. Mattilsynet går inn for å avlive samtlige av villreinen i området for å forhindre smitte til tamrein. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Foto: Erik Norrud