Forskerforum

Nyheter » Publisering

to cc-lisensplater og pressefoto av Torger Kielland
– Forlag som MDPI gjer det lett for forskarar å oppfylle kvantitative mål, men det spørst om forskinga blir betre, seier Sebastian Eiter. Foto: Erik Norrud