– Svarene fra Siv Jensen er ufullstendige

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. november 2017

– Gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Christine Meyer om Siv Jensens svar til Stortinget.

– Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier tidligere SSB-sjef Christine Meyer i en uttalelse til NTB.

Klokken 12 på tirsdag svarte Siv Jensen på seks spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB-bråket, og hun fortalte blant annet om hvordan hun og Finansdepartementet hadde advart Christine Meyer mot å gå for fort fram. D

– Advarslene, eller mer dekkende, bekymringene, Finansdepartementet har kommet med til SSBs ledelse, har vært av ulik karakter. Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling, som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, sier Meyer til NTB.

– Svarene fra finansministeren er ufullstendige fordi de ikke redegjør for hva SSBs ledelse svarte, og hva ledelsen foretok seg for å imøtekomme bekymringene departementet hadde. Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, som følge av finansiering av et moderniserings- og digitaliseringsprogram, sier hun videre.

 Les også: