Dag Rune Olsen slutter som UiB-rektor for å unngå interessekonflikter

Dag Rune Olsen slutter som UiB-rektor i dag.