Danmark vil innføre ettårig yrkesrettet mastergrad

Halvparten av studentene skal over i yrkesrettede mastergrader.