darwin-sl-tt-av-gud

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Få bøker har vært så utsatt for endrede fortolkninger som Bibelen. Likevel vinner den stadig over bøker som endret vår fortolkning av verden.

I en undersøkelse blant 2044 voksne briter svarer 37 prosent at Bibelen har hatt størst betydning for vår moderne verden, mens Charles Darwins Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg eller De begunstigede rasenes bevarelse i kampen for tilværelsen løftes frem av 35 prosent, skriver The Guardian.

17 prosent valgte Stephen Hawkings A Brief History of Time, og 15 prosent Albert Einsteins Relativity: The Special and General Theory.